Bygningsinformatik

Komplet digital registrering med 3D opmåling

Bygningsinformatik

Komplet digital registrering med 3D opmåling

"Med vores 3D opmålinger og analysesoftware, bliver du opdateret på fremdriften og får bedre overblik, sådan at du kan tage de rigtige beslutninger."

Direktør, Martin Haurballe Niminski

Buildcode DK

Virksomheden

Buildcode blev grundlagt på baggrund af tanker omkring hvordan kvalitetssikring i byggebranchen kunne optimeres og skabe værdi for byggeprocessen. De første spadestik blev taget i form af digital optimering af kvalitetssikringsopgaverne og transitionen mod den papirløse kvalitetssikring. Målet var at forkorte procedurerne forbundet med kvalitetssikring og der blev skabt en digital skabelon, som var medvirkende til at forkorte procedurerne forbundet med journalisering af kvalitetsdokumentation. Det viste sig desuden, at digital kvalitetssikring er en disciplin, som bør have en stærk kommunikationsprofil, for at byggeriets aktører opnår en værdiforøgelse af registreringerne, i form af bedre kvalitet.

For at forøge virkningen af den digitale kvalitetssikring og måden hvorpå vi interagerer med information i udførelsesfasen, samt broen mellem arkitektens ideer og ingeniørens løsninger, var det næste skridt. At tage et kig på hvordan Arkitektens model, tidsplaner og økonomiske overslag kunne gøres til overskuelig information, som der blandt andet kunne laves opfølgning på. Byggelederens opgaver er mangeartede og kræver særlig god evne til at holde overblik, dette vil Buildcode gerne være medvirkende til, så det bliver en lettere opgave, ved at der registreres med robot- og droneteknologier i en sammenkobling med eksisterende digitale løsninger. På den måde kan vi sikre bedre information til byggeaktører, som på den baggrund kan levere et bedre- og bæredygtigt byggeri.

Ydelser

Byggeri

Vi kan tilbyde byggepladsopmålinger, ved hjælp af droner, som konverteres til en 3D model. På den måde kan man opnå et bedre overblik over mængde af oplagret jord, samt inspektioner af svært tilgængelige tage eller facader. Med vores byggetekniske baggrund, forstår og imødekommer vi jeres behov, med henblik på øget optimering af processer, dokumentation og kvalitet. 

Læs mere på

Kvalitetssikring af præfabrikation

Vores udstyr til monitorering af kvalitet i forbindelse med præfabrikation går ind i prototype testning. Derfor søger vi fabrikker som vil være med til at afprøve systemet. Udstyret kræver simple inputs, som nummer på betonelement i henhold til nummerplan og anvendt materiale. Herefter scannes og registreres lagene og mængder udtrækkes, som kan benyttes i forbindelse med lagerstyring. Herudover fungerer scanningerne som en ekstra kvalitetsikring for jeres samarbejdspartnere, hvor vi hjælper dem med at integrere de scannede elementer i deres virtuelle designværktøjer og digitale kvalitetssikringsløsninger. På den måde vil jeres kunder kunne “se ind” i de producerede elementer, ved at føre deres mobiltelefon op i mod elementet eller tage augmentet reality briller på.

Datanetværk

Ved hjælp af integrationer mellem forskellige vidensinstitutioner og softwareløsningen SITEMOTION, bliver opsamlet data analyseret og behandlet i en vidensbank, for derefter at blive kommunikeret tilbage til vores kunder. På den måde minimeres svigt, fejl og mangler i byggeriet. Projektspecifikke data vil i processen ikke blive delt med tredjepart.

Galleri

Nyheder

Kontakt

Odense, Danmark
mhn@buildcode.dk
+45 78 70 19 76