Optimerer byggeprocessen

Når du benytter Sitemotion, får du et bedre overblik der giver dig mulighed for at planlægge og følge byggeprocessen fra projektering til og med udførelsen. Sitemotions processer sørger for løbende dataopsamling og analyserer automatisk forskellen mellem tegningsmaterialet og virkeligheden, hvilket gør dig i stand til at opdage flere uoverensstemmelser i tide.

Ved hjælp af droner og 3D scannere indsamles virkelighedens bygningsdata hvilket er med til at skabe større overblik, bedre grundlag og reducere omkostninger, samtidig med at hele historikken visualiseres og følges digitalt til dørs.

Rådgivere

Ved at 3D scanne virkeligheden og bruge punktskyerne i projekteringen, dannes et bedre grundlag for at optimerer projekteringen, samt bygherre- og entreprenørsamarbejdet. Den intelligente brug af registreringerne skaber færre uoverensstemmelser mellem virkeligheden og det endelige tegningsmateriale, dermed reduceres risici for omprojektering.

Bygherrer og Entreprenører

Under udførelsen analyserer Sitemotions kunstige intelligens løbende projekteringsgrundlaget, tidsplaner og det byggede. På den måde holdes projektet ajour og der opstår færre uløselige tvister, spild reduceres og produktiviteten øges. På byggepladsen øger de intelligente registreringer fremdriftsoverblikket, hvortil Sitemotion øger sandsynligheden for at byggeriet færdiggøres til rette pris, tid og kvalitet.

Inden renoveringsprojekteringen igangsættes, kan du med Sitemotions reality scan modul, modtage et nøjagtigt projekteringsgrundlag i form af 3D scan på den eksisterende bygning. Under udførelsen, bruges de samme data i Sitemotion til automatiske stadeopgørelser, proceskontrol og progressionsmonitorering.

Indendørs scanninger

Udendørs scanninger

Sitemotion

Webapplikation Sitemotion optimerer styringen af byggeprocessen, ved at anvende real-time data til  opfølgnings- og kvalitetssikringsregistreringer. De indsamlede data kan sammenstilles for at modtage automatiske og visuelle analyser i takt med byggeriets opførelse, direkte på 3D BIM-grundlaget.

Se hvordan Sitemotion fungerer her

Vi er en del af

Consent Management Platform by Real Cookie Banner