Løsninger
Intelligente bygningsregistreringer er anvendelige i både planlægningen, projekteringen og udførelsesfasen, ved at behandle og sammenholde virkelighedens data med de projekterede, skabes der et øget overblik, bedre kommunikation og samarbejde.
Previous slide
Next slide

Med vores løsninger til 3D opmålinger og analysesoftware, bliver du opdateret på fremdriften
og får et bedre overblik, sådan at du kan tage de rigtige beslutninger.

Tagrum til bolig

I forbindelse med ombygning af eksisterende bygninger har flere arkitekter og ingeniører optimeret deres projekterings-processer. Med et bedre grundlag har de leveret resultater som løser flere problemstillinger tidligere end før.

Svært tilgængelige opmålinger

Mange tekniske installationer ligger under lofter som er svære at komme til og få et overblik over. Vores scannerudstyr opmåler og gengiver loftrummet som 3D og 360 billeder, så du kan se alle installationer og planlægge hvad der skal ske.

Stadeoverblik

Store byggepladser er lig med store mængde jordflytning og mange materialer. Det kræver i sig selv store koordineringsevner. Vores byggerelationer bruger digitale stadeopgørelser, måske er det din tur?

Renovering

Niveauspring og forskydninger kan gøre et renoveringsprojekt komplekst, for at lette kompleksiteten har vi tilført projekteringen de nødvendige registreringer ved at gengive bygningsgeometrien i både 2D og 3D BIM optegning.

Tag- og facadeinspektion

Ved hjælp af live link, optager bygningssagkyndige inspektionen og du har mulighed for at tage billeder til kvalitetssikring undervejs, imens du har mulighed for at følge registreringen fra kontoret.

Stadeopgørelse

Byggeriets stade skal kendes, så tidsplaner og betalingsplaner kan holdes ajour. Ved én totalregistrering kan du få opdateret et givent stade og samtidigt få kvalitetssikring og proceskontrol samlet digitalt. 

Har du et projekt, som kræver en vurdering?

Så lad os hjælpe
Consent Management Platform by Real Cookie Banner